Rauman Seudun Reserviläiset ry.

Rauman Seudun Reserviläiset ry on entisiltä nimiltään Rauman Reserviläiset ry ja Rauman Reservinaliupseerit ry. Yhdistys on perustettu v.1954 ja vietti vuonna 2014 60-vuotisjuhlaansa. Yhdistyksen toimialueena on Rauman kaupunki, Eurajoki ja Luvia. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton avoin yhdistys, jonka jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy (ks. jäsenasiat). Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto ry:hyn ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:hyn. Yhdistyksen kokoontumispaikkana on reserviläisjärjestöjen kerhohuone (Valtakatu 5, 3. krs.) ja virkistyskäytössä sillä on RAU-maja Kollan Lammila.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 250 ja he edustavat monipuolisesti yhteiskuntamme väestörakennetta. Esimerkiksi ammatit ja koulutustaso esiintyvät laaja-alaisesti: on eri alojen ammattimiehiä, akateemisen koulutuksen saaneita, yrittäjiä, maanviljelijöitä ja opiskelijoita. Pääosa jäsenistä on nimensä mukaisesti reserviläisiä ja perinteiseen tapaan aliupseerikoulutuksen saanutta, mutta miehistö on myös hyvin edustettuna sekä yksi upseeri. Ikävä tosiasia on todeta, että sodan käyneen sukupolven aikoinaan perustamassa yhdistyksessämme ei ole enää veteraanijäseniä. Yhdistyksemme erityisenä vahvuutena on, että sen jäsenistössä on myös varusmiespalveluksen käymättömiä henkilöitä ja muuten niin miesvaltaisessa joukossamme on myös naisia. He antavat meille aivan oman rakentavan näkökulmansa turvallisuusasioissa. Suurella ilolla on havaittava myös, että aivan viime vuosina on yhdistykseemme tullut kivasti nuorta väkeä, he ovat tuoneet muassaan oman ikäluokkansa tietotaitoa ja uusia, jo toteutuneitakin ideoita, kuten tämä kotisivu.

Yhdistyksen tarkoituksena on toisaalta ylläpitää, vahvistaa ja tukea alueensa yleistä turvallisuutta. Tästä esimerkkinä ovat kadonneitten etsintä osana VAPEPAN organisaatiota ja vartiointitehtävät sekä uutena öljyntorjunta. Turvallisuuteen liittyvänä sotilaallisena tehtävänä on kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toimialueella erilaisten toimintamuotojen avulla (ks. toiminta).

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisenä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen turvallisuus- ja maanpuolustustyön hyväksi. Tähän liittyen yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia (esimerkiksi sankarihautatilaisuudet, kunniavartiotehtävät), sekä erilaisia ammuntamuotoja (kilpa-ammunta, perinneaseammunta ja sovellettu reserviläisammunta), kuntoilu-, kilpailu - ja retkeilytoimintaa (esimerkiksi Lapin vaellukset ja kevätretket).

Yhdistys on yhteistyössä muun muassa Rauman kaupungin ja Seurakunnan sekä erityisesti erilaisten turvallisuus - ja maanpuolustusjärjestöjen – ja yhdistysten kanssa sekä liiton ja piirin puitteissa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan reserviläislogolla varustetuilla ilmoituksilla Raumalla ilmestyvissä sanomalehdissä: Länsi-Suomessa tai Raumalaisessa, sekä tällä kotisivullaan. Piirin Karhu-lehti ja liiton Reserviläinen -lehti tiedottavat omalla tasollaan reserviläisasiaa.

Rauman Seudun Reserviläiset ry on vankasti perinteisiin tukeutuva ja sitä vaaliva (muun muassa veteraanityö) mutta avoimin ja luottavaisin mielin tulevaisuuteen tähtäävä yhdistys valmiina rohkeasti kohtaamaan turvallisuutta uhkaavia haasteita.